GitLab Community Edition

Åbo Akademi University - GitLab

Detta är versionshanteringssystemet GitLab vid Åbo Akademi.

ÅAs regler gäller även här. Undvik att ladda upp stora filer, använd i stället till exempel Funet Filesender. Logga in med med ÅA-användarnamn på LDAP-fliken.

This is a GitLab code repository for Åbo Akademi university.

ÅA rules apply. Avoid uploading large files, use for example Funet Filesender instead. Login with your ÅA credentials at the LDAP-tab.

GitLab Community Edition